Najwyższa efektywność w swojej klasie - prosta obsługa
Rozjaśniamy rzeczywistość
Najlepsze środki czystości dla każdego!
Tu jesteś:
Strona głównaUsługi › Czyszczenie wentylacji i klimatyzacji

Czyszczenie wentylacji i klimatyzacji firmy

Zanieczyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych może stanowić źródło niebezpiecznych substancji i spowodować pojawienie się różnych symptomów chorobowych u osób znajdujących się w budynku.
Wykazano ponadto, że najczęstszym źródłem problemów są nieodpowiednio prowadzone prace konserwacyjne.
Dlatego też każdą instalację należy objąć programem utrzymania jakości, a co za tym idzie poddawać ją okresowej kontroli i czyszczeniu.
Można wymienić trzy podstawowe powody, dla których należy czyścić instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne:

• uzyskanie założonych przez projektanta parametrów pracy urządzeń uzdatniających i przesyłających powietrze - obłożenie naniesionym pyłem wewnętrznych powierzchni przewodów wentylacyjnych oraz zewnętrznych powierzchni urządzeń uzdatniających powietrze m.in. powoduje zwiększenie oporów przepływu powietrza i jednoczesne zmniejszenie strumienia nawiewanego powietrza,
• wykluczenie lub, w najgorszym przypadku, ograniczenie zagrożenia pożarem i
wybuchem - w przypadku osadzenia się wewnątrz instalacji łatwopalnych i wybuchowych zanieczyszczeń - w budynkach biurowych problem ten najczęściej występuje w instalacjach kuchennych,
• zagwarantowanie w pomieszczeniach warunków nie pogarszających stanu zdrowia przebywających w nim osób - konsekwencja oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

Dlatego też każdą instalację należy objąć programem utrzymania jakości, a co za tym idzie poddawać ją okresowej kontroli i czyszczeniu. Elementy poddawane kontroli i konserwacji to zwykle:
Ujęcia powietrza
• Filtry
Wentylatory i pasy napędowe
• Komory sprężonego powietrza
Zwoje grzewcze i chłodnicze
• Nawilżacze
Przepustnice przeciwpożarowe
• Przepustnice regulacji przepływu
Łopatki obrotowe
• Izolacja
• Dyfuzory
• Kratki wylotowe
Przewody wylotowe
Metoda czyszczenia kanałów wentylacyjnych stosowanych przez naszą firmę składa się z
4 podstawowych etapów:

1. Sprawdzenie zanieczyszczenia kanałów - inspekcja.
2. Czyszczenie.
3. Dezynfekcja.
4. Weryfikacja wykonanej pracy - inspekcja.